Á U D I O

Livro “Vida de Cristo” – A Segunda Tentação

Capítulo “A Segunda Tentação”, do livro “Vida de Cristo” – Venerável Fulton Sheen

Pintura: Sandro Boticcelli